Besparen met verkeersbesluiten!

Kosten besparen met verkeersbesluiten, kan dat wel? Een verkeersbesluit is toch niet meer dan het opstellen van een simpel documentje dat misschien een uur tijd kost? 

Op het eerste gezicht logische vragen. Maar vergeet niet dat er bij een verkeersbesluit meer komt kijken dan alleen het opstellen van het besluit zelf.
 

Elk verkeersbesluit kent een voor- en een natraject. Aan de voorkant moeten overleggen plaatsvinden en ontwerpen, bebordingsplannen en de nodige memo’s worden opgesteld. Aan de achterkant kunt u te maken krijgen met zienswijzen, bezwaren en eventuele rechtszaken. Het een heeft met het ander te maken. Wordt er bijvoorbeeld een onzorgvuldig geformuleerd verkeersbesluit opgesteld, dan kunnen in het natraject bezwaren en langlopende procedures volgen. Of wordt in het voortraject een verkeerd bebordingsplan gemaakt en in uitvoering gebracht, dan kunt u later weer aan de slag om de boel te herstellen. Twee voorbeelden van situaties die onnodig veel tijd, energie en geld kosten die u in uw organisatie bij voorkeur op een andere manier besteed hadden moeten worden. 

Een zorgvuldige werkwijze in het voortraject en bij het opstellen van verkeersbesluiten kan u dus veel tijd en geld opleveren. Daarom heeft Mobycon de dienst verkeersbesluiten.nl in het leven geroepen om u efficiënt en vakkundig te kunnen ondersteunen in het gehele proces omtrent het opstellen van verkeersbesluiten. Bijvoorbeeld door:

  • in het voortraject overleg te voeren met de politie, (weg)ontwerpen te checken en bebordingsplannen op te stellen;
  • gedegen en goed onderbouwde verkeersbesluiten op te stellen waarin alle beschikbare informatie zorgvuldig is opgenomen;
  • in het natraject eventueel binnengekomen bezwaren af te handelen, verweerschriften op te stellen en namens u verschijnen voor de bezwarencommissie of rechtbank. 

Met onze dienst streven wij er naar om u als opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen. Om dit te bereiken is onze dienst modulair opgebouwd. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen op welke gebieden u ondersteuning van ons wenst. Aan u dus de keuze op welk vlak u binnen uw organisatie tijd wenst te winnen en kosten wilt besparen!

Veel gemeenten zijn u reeds voorgegaan en maken al jaren naar tevredenheid gebruik van onze dienst. Wij nodigen u graag uit om onze website verder te verkennen en hopen u binnenkort als nieuwe klant te mogen ontvangen!

De kosten zullen u nog verrassen, het kan u zelfs geld besparen!

Wilt u meer weten, mail dan naar Info@verkeersbesluiten.nl.
Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.